شنبه, 10 خرداد 1399
  • EN
  • ساعت : ۱۲:۲:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۹۱۳
حذف مدارك كاغذی از لیست مدارك تحویلی به اداره نظارت زمینی
مشاوران محترم از این پس میبایست مدارک و مستندات خود را بصورت فایل و مطابق با اصلاحیه فرم شماره 5 دستورالعمل به اداره کل نظارت و کنترل فنی تحویل نمایند.
به تبع تغییر تکنولوژی تهیه نقشه، نحوه کنترل ستادی و صحرایی نقشه ها و مدارک تهیه نقشه به روش مستقیم زمینی نیز تغییر یافته است.
لذا در این جهت، تحویل مدارک بصورت کاغذی حذف شده و به جای آن کلیه اطلاعات بصورت فایل و مطابق با اصلاحیه فرم شماره 5 دستورالعمل دریافت خواهد شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.2.0