شنبه, 10 خرداد 1399
  • EN
عنوان گروه خبري / عمومی .
  • ساعت : ۱۶:۶:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۵۷۷
ممنوعیت واگذاری خدمات ارتوفتو و تهیه نقشه كاداستر امور اراضی به مهندسان كشاورزی
براساس بازدیدهای میدانی و نظارت های صورت گرفته بر روند اجرای خدمات تهیه نقشه کاداستر امور اراضی و پیرو مشاهده به خدمت گرفتن مهندسان کشاورزی در این حوزه، معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداری کشور، طی نامه ذیل، ممنوعیت به خدمت گرفتن مهندسان کشاورزی را در این موارد خاطرنشان نموده و اعلام نمودند که برای قراردادهای خدمات نقشه برداری که با شرایط فوق و با درخدمت گرفتن مهندسان کشاورزی اجرا شوند، تاییدیه صادر نخواهد شد.

   براساس بازدیدهای میدانی و نظارت های صورت گرفته بر روند اجرای خدمات تهیه نقشه کاداستر امور اراضی و پیرو مشاهده به خدمت گرفتن مهندسان کشاورزی در این حوزه، معاونت محترم فنی سازمان نقشه برداری کشور، طی نامه ذیل، ممنوعیت به خدمت گرفتن مهندسان کشاورزی را در این موارد خاطرنشان نموده و اعلام نمودند که برای قراردادهای خدمات نقشه برداری که با شرایط فوق و با درخدمت گرفتن مهندسان کشاورزی اجرا شوند، تاییدیه صادر نخواهد شد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.2.0